Pamatų šiltinimas.

Pamatų šiltinimas tinkuojama sudėtine šiltinimo sistema


Juostinio pamato ir cokolio šiltinimas tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema

Rostverko ir cokolio šiltinimas tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema

Rūsio išorinės sienos ir cokolio šiltinimas tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema

Pamato plokštės ir sienos šiltinimas tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema (Variantas taikytinas pasyviesiems pastatams)

Eksploatuojamo pastato rūsio išorinės sienos ir įtraukto cokolio šiltinimas tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema, kai rūsio perdanga papildomai nešiltinama

Eksploatuojamo pastato įtraukto cokolio šiltinimas tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema, kai papildomai šiltinama rūsio perdanga

Eksploatuojamo pastato iškišto cokolio šiltinimas tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema, kai papildomai šiltinama rūsio perdanga

Eksploatuojamo pastato rūsio išorinės sienos šiltinimas tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema ties šviesduobės viršumi

Eksploatuojamo pastato rūsio išorinės sienos bei šviesduobės šiltinimas tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema ties švieduobės šonu

Eksploatuojamo pastato rūsio išorinės sienos bei šviesduobės šiltinimas tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema ties šviesduobės apačia


Pamatų šiltinimas vėdinama šiltinimo sistema


Eksploatuojamo pastato rūsio išorinės sienos ir įtraukto cokolio šiltinimas vėdinama šiltinimo sistema, kai rūsio perdanga papildomai nešiltinama

Eksploatuojamo pastato įtraukto cokolio papildomas šiltinimas vėdinama šiltinimo sistema, kai papildomai šiltinama rūsio perdanga

Eksploatuojamo pastato iškišto cokolio papildomas šiltinimas vėdinama sistema, kai papildomai šiltinama rūsio perdanga